Tasarımı Kaydet  Kapat

Tasarım

“Onlar dans ederken görüldükleri için, müziği duyamayanlarca, deli sayıldılar. - Friedrich Nietzsche”

Sanalog Bootstrap alt yapısına uygun olarak kodlanmıştır.

ADMIN

admin/common/css/ yolunda Sanalog'un bazı önemli görsel yapılarını kontrol eden sanalog.css dosyası bulunmaktadır.

admin/themes/default/css/ yolunda Sanalog'un standart admin tema css dosyaları bulunmaktadır.

sanalog.css
bootstrap.min.css
font-awesome.min.css
jquery-ui.css
style.css

sanalog.css

Sanalog Admin yapısının çalışması için en gerekli css dosyalarından biridir. Bu dosyanın olmaması veya bozulması halinde bazı önemli görsel yapılarda hatalar meydana gelecektir.

bootstrap.min.css

Bootstrap yapısının çalışması için en gerekli css dosyasıdır. Bu dosyanın olmaması veya bozulması halinde tüm görsel yapıda hatalar meydana gelecektir.

font-awesome.min.css

Font Awesome hazır ikon kullanımının çalışması için gerekli bir css dosyasıdır. 

jquery-ui.css

Bu css dosyası Jquery'yi daha efektif ve basit bir şekilde kullanabilmek için geliştirilen jquery-min.js kütüphanelerinin ve fonksiyonlarının görünüm kodlamarını içerir.

style.css

Bu css dosyası Bootstrap standart görünümünü değiştirmek istediğinizde kullanacağınız dosyadır. Kendi temanızı bu dosya üzerinden üretebilirsiniz.

Sanalog.css, bootstrap.min.css, font-awesome.min.css, jquery-ui.css dosyaları admin görsel yapılarını kontrol eden önemli ve gerekli css dosyalarıdır. Yeni tema üretimlerinde style.css dosyasının kullanılması en doğru yoldur. Eğer tema üretiminde diğer css dosyalarında değişiklik gerekirse bu değişiklikler çok dikkatli şekilde yapılmalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki tema üretirken varolan kodları silmek yerine değiştirmek ve geliştirmek daha doğru bir yoldur.

ARAYÜZ

themes/default/css/ yolunda Sanalog'un standart arayüz css dosyaları bulunmaktadır.

bootstrap.min.css
font-awesome.min.css
modules.css
style.css

bootstrap.min.css

Bootstrap yapısının çalışması için en gerekli css dosyasıdır. Bu dosyanın olmaması halinde tüm görsel yapıda hatalar meydana gelecektir.

font-awesome.min.css

Font Awesome hazır ikon kullanımının çalışması için gerekli bir css dosyasıdır. 

modules.css

Bu css dosyası Sanalog içerisinde kullandığınız hazır modulleri kontrol etmeniz için hazırlandı. Örneğin Son Haberler modülü için özel bir css yazmak istediniz, bu gibi durumlar için Son Haberler modulu kapsayıcı bir css ismi ürettik "modules-news-latest-news". modules.css dosyasından tüm moduller için özel css kodları yazarak görünümlerini değişitirebilirsiniz.

style.css

Bu css dosyası Bootstrap standart görünümünü değiştirmek istediğinizde kullanacağınız dosyadır. Kendi temanızı bu dosya üzerinden üretebilirsiniz.

bootstrap.min.css, font-awesome.min.css, modules.css dosyaları arayüz görsel yapılarını kontrol eden önemli ve gerekli css dosyalarıdır. Yeni tema üretimlerinde style.css ve modules.css dosyalarınız kullanılması en doğru yoldur. Eğer tema üretiminde diğer css dosyalarında değişiklik gerekirse bu değişiklikler çok dikkatli şekilde yapılmalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki tema üretirken varolan kodları silmek yerine değiştirmek ve geliştirmek daha doğru bir yoldur.